Sử dụng máy phát điện đúng cách để không bị ngạt khí